201602171455701011M6WZIGUy

Sten Löfman

Pianist, kompositör, improvisatör, pianolärare och mycket annat

Förutom Piano spelar jag också Syntar, Ballafon och olika percussion-instrument som Hang, Djembe, Ghatam, Egyptisk tabla m fl och sjunger.

Spelar f n i grupperna "Ocean´s Five", "Instant Swing", "Frödingkvartetten", "Maria Stoltz - Franska sångpoeter" och samarbetar med journalisten Jan Halldin i ett program vi kallar "Motstånd och Överlevnad"

Se mer under Orkestrar

Kontakta mig / Contact me

På gång


I N S T A N T  S W I N G
Ny CD klar med INSTANT SWING "Every Time We Say Goodbye"
Kan beställas här.

Lörd 9 nov och 14 dec 2019 kl 14:00 Entré: 100:-
Kulturhuset Vingen
Amhults Torg 7

Partille Jazzcafé 29 dec kl 15:00


F R Ö D I N G K V A R T E T T E N

Alsters Herrgård för Frödingsällskapet 24 augusti
(då vi också fick Frödingsällskapets hedersmedalj för 2019)

Trollhättan Aktiva Seniorer "
Mannen från Månen" 2 sept

Hagfors "Mannen från Månen" 7 sept kl 17:00.
Älvstrandens bildningscentrum, Stora aulan

Kulturföreningen Vingen Onsala
Förest Mannen från Månen 13 okt 15:00

Bellmans salonger 28 okt

Aktiva seniorer i Smålands stenar 14 nov kl 14

CD:n Mannen från Månen är utsläppt från studion.
Kan beställas av mig: sten@lofman.net 0303-244 196