Pianolektioner i Surte

Image


Alla från ca 10 år är välkomna.

Under lektionerna får du lära dig harmonilära, rytmer, ackordspel, stämföring, gehör, "timing" improvisation m m.
För nybörjare brukar vi följa en pedagogisk nybörjarbok.
För elever som spelat ett tag och för vuxna brukar jag arbeta med en mix av väl utvecklade amerikanska metoder och egna erfarenheter
- men jag är också lyhörd för elevernas önskemål.


Jag är musiker på heltid, spelar jazz, blues, jazzrock, afro, latin, gör film- och teatermusik, producerar egna skivor och medverkar på andras.
Jag har lång erfarenhet av undervisning bl a 10 år i Lerums musikskola.


Välkommen att ringa på 0303-244 196 eller maila på sten@lofman.net 
eller skriva till nedanstående adress:

Sten Löfman, Duvesjön 470,  442 92 Romelanda.